SÅ FUNGERAR DET

DELTA FÖR ATT VINNA 1000 kr
 
För varje omgång av låtar du tycker till om får du ytterligare en chans att vinna 1000 kr!
FYLL I UNDERSÖKNINGEN
 
Gör undersökningen och lyssna på bra musik! 
Din åsikt gör skillnad.
© 2019 P1 Media Group

VINN 1000 kr

VINN 1000 krGET STARTED

TAKE THE

RENO MUSIC SURVEY

TÄVLINGSREGLER


MUSIKJURYN 

Hjälp oss välja ut låtarna som spelas på dina favoritradiostationer i Sverige.

 MUSIKJURYN

Tävlingsregler – Musikjuryn

Arrangören av denna tävling är NENT Radio i samarbete med P1 Media Group. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor:

• Tävlingsperiod:

Musikjuryn startar 4 September 2019 och avslutas tidigast 18 September 2019. För att kunna försäkra oss om att önskat antal deltagare avslutar undersökningen kan den förlängas. Om du behöver teknisk hjälp så maila support@p1surveys.com och vi svarar dig inom 24 timmar.

• Vinsten i tävlingen är 1000 kr (10 st vinner 1000 kr) 

• För att delta i tävlingen:

Undersökningen sker elektroniskt via Internet. Låtarna spelas upp som korta ljudklipp och för varje grupp om 50 låtar du betygsätter så ökar dina chanser att vinna 1000 kr. Alla deltagare erhåller en ( 1 ) registrering i tävlingen genom att följa en URL-länk till enkäten, fyll i enkäten fram till och med den punkt där du har gett din bedömning på minst 50 låtar och skicka in en aktiv giltig E-postadress. För varje bedömning av ytterligare 50 låtar, desto större chans har du att vinna priset, du kan göra upp till tolv (12) bedömningar totalt. Undersökningen ska slutföras under tävlings perioden att för att vara berättigad till vinst. Denna ”tävling” är öppen för alla personer som uppfyller kraven för deltagande i Musikjuryn och personer som deltar i enlighet med dessa officiella regler. Alla deltagare måste vara över 18 år vid tiden för deltagandet.

• Anställda inom NENT, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i NENT Radios tävlingar.

• Vinnaren kontaktas senast inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts via de kontaktuppgifter som angivits vid anmälan.

• NENT Radio är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför NENT Radios rimliga kontroll: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till NENT Radio, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

• Vinnaren kan komma att presenteras som vinnare på NENT Radios hemsidor. Genom att delta i tävlingen godkänner du att NENT Radio använder dina kontaktuppgifter enligt ovan.

• Om NENT Radio inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

• NENT Radio ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

• Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning.

• NENT Radio ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar NENT Radio inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av NENT Radios webbsida.

• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN